Szentes Város
Gondozási Központja
Rólunk Kiadványaink Szolgáltatásaink Telephelyeink Rendezvényeink Büszkeségfal Galéria Letöltések ElérhetőségeinkAktuális étlap

Telephelyeink

Horváth Mihály utca

I. sz. Idősek Klubja
Szociális étkeztetés

1987 óta működik a Gondozási Központ. Kezdetben az idősek klubjának és a szociális étkeztetésnek, valamint a házi segítségnyújtásnak adott otthont. Később bővült az értelmi fogyatékossággal élők nappali ellátásával. A klub frekventált helyen, csendes környezetben a városközponthoz közel található. Székhelyeként szolgál a másik három telephelynek is. Itt van az intézmény gazdasági-adminisztrációs apparátusa is. Az elmúlt évtizedekben a feladatok jellegéből adódóan számos a szolgáltatás változott, bővült, minőségileg átalakult. A feladatok nőttek, a területi ellátás kiterjedt a térség településeire is.

Számos pályázat segítette az épület külső-belső megújulását, akadálymentesítését, az ellátottak komfortérzetének növelését és nem utolsósorban a dolgozók munkakörülményeinek javítását.

Elérhetőségek

Lap tetejére

Nagyörvény utca

II. sz. Idősek Klubja
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi gondozás

1985. augusztus 20-án adták át a társadalmi összefogással épült kiséri idősek klubját. Az épületet Tabajdi György tervezte. Az építkezésben nagyon sokat segítettek az akkori 603. Szakmunkásképző Iskola tanulói és a honvédség is. A finanszírozás nagyobb részét adományok gyűjtéséből fedezték.

Az idősek klubja 50 fő részére nyújt folyamatosan ellátást. Az étkezés mellett nagy hangsúlyt kap az egyénre szabott gondozás, foglalkoztatás, a képességeknek és készségeknek megfelelő fejlesztés, valamint a mentális segítségnyújtás. Nagy figyelmet fordítunk a prevencióra, különböző szűrővizsgálatokkal, orvosi előadásokkal igyekszünk felhívni a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2010-ben egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően az épület akadálymentessé vált. Ezen belül új akadálymentes vizesblokk és közlekedési folyosó készült az ellátottak korának és élethelyzetének megfelelően. A látássérült személyek segítése érdekében Braille írással ellátott információs táblák kerültek elhelyezésre. Az indukciós hurok felszerelése a hallássérült ellátottaknak jelent életminőség változást.
Az épületbe való bejutást akadálymentes parkoló is segíti.

2012-ben Szentes Városa megvásárolta számunkra a klub melletti üres telket, ezáltal teret biztosítva az idős emberek rekreációjának. Zöld övezetben sakktábla, lengő teke, és műfüves terület került kialakításra, a mozgás a kikapcsolódás érdekében.

Az elmúlt 25 évben helyet kapott a házi segítségnyújtás, a szállást biztosító klub és a jelzőrendszeres házi gondozás diszpécser központja is.

Elérhetőségek

Lap tetejére

Dózsa György utca

III. sz. Idősek Klubja

1987-ben alakult meg Szentesen a Gondozási Központ. A város felsőpárti részében nagyon sok idős ember élt, így az egyre növekvő igények miatt szükség volt újabb klub létrehozására. 1989 tavaszán kezdődött el a Dózsa György utcai épület felújítása.
1990 szeptemberében a Városellátó Intézmény jóvoltából egy korszerű, kényelmes, otthonos épületet vehettek birtokba az idősek. A telephely 30 férőhellyel rendelkezik és 100%-os kihasználtsággal működik azóta is.

Az elmúlt 20 év alatt nagyon sok közös élményben volt részük. Rendezvények, kirándulások, megható ünnepek, foglalkozások színesítették hétköznapjaikat
A legnagyobb esemény a közelmúltban történt, amikor egy kívül-belül megújult épületet vehettek birtokba az ellátottak, 20 év alatt ugyanis eléggé leromlott az állapota az amúgy is régi építésű háznak. Egy Európai Uniós pályázati lehetőségnek köszönhetően az épület teljes körű felújítása megtörtént, az ellátottak kényelmét szolgáló berendezésekkel együtt, ezáltal egy korszerűbb, világosabb, esztétikusabb környezetben élhetik mindennapjaikat.

Azóta újabb öt év telt el, ez alatt nagyon sok közös élményben volt részük. Rendezvények, kirándulások, megható ünnepek, foglalkozások színesítették hétköznapjainkat. Ezen időszak alatt klubtagjaink részben cserélődtek, a nyugodt, kellemes családias légkör azonban megmaradt. Szolgáltatásaink köre demens ellátással bővült, mert egyre jobban szükségessé vált ezen ellátási formának a bevezetése. Dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy szebbé és könnyebbé tegyék ezen ellátottak és hozzátartozóik napjait.

Várjuk mindazon idősek jelentkezését, akik szívesen töltenék idejüket egy vidám hangulatú, családias környezetben.

Elérhetőségek

Lap tetejére

Munkás utca

Pszichiátriai betegek nappali ellátása:

"Ma mosoly, holnap könnyek,
Ma még nehéz, holnap könnyebb.
Nézz az égre, a legszebb fényre,
Láss egy álmot, harcolj érte!"

2003-ban egy volt, használaton kívüli iskola felújításával kapott lehetőséget a város, hogy egy speciális csoportnak, a pszichiátriai betegségben szenvedőknek ellátást biztosítson. Alapjaiban kétféle szolgáltatás van: az egyik a betegek lakókörnyezetében biztosít szakszerű segítséget, míg a másik az épület berkein belül nyújt nappali ellátást. Az intézmény nagy hangsúlyt helyez ezen betegek iránti előítéletek csökkentésére, ezért számos városi és térségi rendezvényen bemutatkoznak ellátottaink produkcióikkal. Egy jelbeszédes koreográfia a gyulai "Együtt érzések" című filmfesztiválon sikeresen szerepelt. A szakmai munkát és a források bővítését segíti a "A mentálisan sérült szentesi emberek egyesülete".

2005. augusztustól működik nappali ellátásként a pszichiátriai betegségben szenvedő célcsoport számára. Összesen 30 fő ellátásáról gondoskodunk szakképzett munkatársak segítségével. Ezen időszak alatt sikerült elfogadtatni az ellátottakkal másságukat, megtanultak különböző konfliktuskezelési, kríziskezelési technikákat, melynek köszönhetően jelentősen csökkent az ellátásban részt vevők között a relapsusok száma. Komplex felmérést végeztük a szakmai munkatársak az ellátottak körében. A felmérés kiterjedt a demográfiai mutatókra, a betegségi típusokra, a kórházban töltött idők számára, munkában töltött évekre, pszichés nehézségekre, konfliktusokra, krízisekre, családi és társas kapcsolatok alakulására. Az így kapott eredmények kapcsán, nyomon tudjuk követni az ellátottak pszichés állapotában végbemenő javulásokat, esetleges visszaeséseket.

Az ellátotti kör azon személyek közül kerül ki, akik korábban pszichiátriai gyógykezelés alatt álltak, illetve akit pszichiátriai betegek intézményében gondoztak, és a megjelölt intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt erre rászorul, és napközbeni ellátása másképp nem oldható meg.

Az intézmény feladata:

A pszichiátriai betegségben szenvedők számára társadalmi integráció, reintegráció, rehabilitáció biztosítása. Komplex testi és pszichoszociális segítségnyújtás, kultúrális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési, állásközvetítői, védett lakhatást elősegítő és családi programok, találkozók szervezése és lebonyolítása. Az intézmény nyitott, kívülállók számára is hozzáférhető.

Az ellátás szakmai feladatai, a szolgáltatások köre:

 • igény szerinti melegélelem biztosítása (reggel, délben),
 • személyi tisztálkodás, higiénia biztosítása (minden nap és igény szerint),
 • személyes ruházat tisztítása,
 • az ellátottak be és hazaszállításának megszervezése naponta,
 • a gondozási feladatokat egyéni szükségleteknek megfelelően, illetve a gondozási tervben foglaltak szerinti mértékkel és rendszerességgel,
 • házi- és szakorvossal történő folyamatos konzultáció,
 • szabadidő strukturálás, szervezés, az éves, havi és heti foglalkoztatási tervnek megfelelően,
 • készségfejlesztés, mozgáskoordináció fejlesztése az egyéni képességek függvényében,
 • bio-, pszichoszociális területen komplex segítségnyújtás a mindennapi életben,
 • meglévő képességek felmérése, megtartása, fejlesztése az ellátás kezdetekor és évente felülvizsgálatra kerül,
 • személyre szabott, szükséglet felmérésen alapuló, egyéni gondozási terv készítése,
 • szabadidő hasznos strukturálása, foglalkoztatás szervezés: munka kreatív és kulturális jelleggel,
 • kapcsolattartás más szolgáltató intézményekkel,
 • egészségi és pszichés állapot javítása,
 • mindennapok konfliktusainak, problémáinak kezelése, megoldása,
 • egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása,
 • rehabilitációs foglalkoztatás, integrálás a munka világába.

  Közösségi pszichiátriai ellátás:

  "Talán úgy kellene élnünk - hiszen ki tudja, meddig élhetünk?
  hogy széppé tegyük a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges."
  (Lörincz L. László)

  A szolgáltatást 2004. július 01-én indítottuk el, akkor 25 fő ellátottal. Majd 2009. január 01-től 40 fő pszichiátriai megbetegedéssel élő ember gondozását látjuk el. Jelenleg ellátottaik száma 47 fő. A szakmai munkának és a városi rendezvényeken való megmutatkozásoknak, szerepléseknek köszönhetően a pszichés és mentális betegséggel élők társadalmi elfogadottsága nőtt.

  3 hónappal ezelőtt végeztünk kérdőíves módszerrel egy felmérést, melyből kiderült, hogy az ellátásukba kerülő pszichiátriai betegek kórházi kezelése lecsökkent, továbbá felmértük az ellátásunkkal kapcsolatos igényeket is, melyek szintén azt támasztják alá, hogy szolgáltatásunkat bővíteni kell.

  A közösségi pszichiátriai ellátás saját otthonában, lakókörnyezetében a következő szolgáltatásokat nyújtja az ellátott számára:

  •             az ellátott jelentkezése esetén felmérjük a bio- pszichoszociális szükségleteit. Felvesszük az életutat. Családlátogatás. Természetes erőforrások megismerése, és szükségleteik felmérése, céljaik meghatározása. Krízis esetén problémamegoldó lap kitöltése. Speciális stratégiák alkalmazása. Az ellátott személyes céljainak meghatározása,

  •             a változtatásra irányuló tényezők feltárása,

  •             munkaügyi tanácsadókkal való kapcsolatépítés,

  •             gyógyszer complaience,

  •             készségfejlesztés, életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, közvetítése,

  •             önellátásra való képesség javítása és fenntartása,

  •            tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendői (pszicho edukáció),

  •         pszichoszociális rehabilitáció, munkához való hozzájutás segítése, kapcsolatfelvétel potenciális munkaadókkal,

  •         a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, kirándulások, túrák szervezése, kiállítások, múzeumok látogatása,

  •             önsegítő, szabadidős csoportok szervezése, támogató hálózatok kiépítése,

  •         tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről,

  •    az ellátott lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítőkkel, családtagokkal, szomszédokkal közreműködünk, együttműködünk,

  •            szükség esetén rendszeres kapcsolatot tartanak az egészségügyi- és szociális ellátórendszer illetékes szakembereivel,

  •         rehabilitáció, a munka világába való reintegráció, védett munkahelyek szervezése, utánkövetés,

  •             társadalom felé nyitás, az esetleges stigmák, előítéletek kezelése.

   

  A szakmai ellátás módja, rendszeressége:

  A közösségi gondozó heti, havi és napi kapcsolatban van a közösségi gondozottakkal. A szakmai munkát előzetesen összeállított heti látogatási terv határozza meg. A találkozást megelőzi a kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés.

  Az ellátás várható hatásai, eredményessége, következménye az ellátórendszerben betöltött szerepe:

  A közösségi pszichiátriai eredményeképpen a kórházban töltött időszak jelentősen lerövidül, intenzív preventív munka következtében csökken a kórházba jutás esélye. Jól működő közösségi pszichiátriai szolgáltatás hatására a betegség során a relapsusok (visszaesések) száma csökkenthető és a betegség lefolyása kevesebb problémát jelenthet az ellátott, illetve szociális környezete számára. A támogató személyek segítségével csökken a családtagok terhelése a tájékoztatásnak és információ átadásnak köszönhetően biztonsággal, kiszámíthatóan megismerik a betegség tüneteit, a betegséghez való alkalmazkodást. Az ellátottak lelkiállapota javul. A védett, illetve nyílt munkaerő piaci elhelyezkedésük esélye nő.

  A közösségi pszichiátria szolgáltatásai nem a kórházból a közösségbe való fokozatos átmenetet kívánják biztosítani, hanem a gondozás és rehabilitáció minden lehetséges formáját a közösségi keretek között, a közösség integrált tagjaként, a beteg otthonában, vagy annak közelében kívánjuk biztosítani a betegek számára.

Elérhetőségek

Lap tetejére

Fogyatékkal élök nappali ellátása

Fogyatékkal élők nappali ellátása

A fogyatékkal élők nappali ellátása a Horváth Mihály utcai telephelyünkön kezdte meg működését. Azonban a városnak és a növekvő létszámnak köszönhetően immár új helyen a Nagyörvény utca 51/B-ben várja az ellátottakat és leendő ellátottait.

Az akadálymentes épületben könnyen tudnak mozogni az ellátottaink és a belső udvari kialakításnak köszönhetően csendes környezetben tudnak pihenni és beszélgetni egy-egy csoport foglalkozás között.

Telephelyünkön szakképzett tapasztalt kolléganők dolgoznak, akik az igényeket felmérve segíteni fejlődni, illetve szinten maradni a fogyatékkal élők számára. Kedves vidám csapat alakult ki, akik szinte már családtagnak tekintik egymást.

Elérhetőségek

Lap tetejére