Szentes Város
Gondozási Központja
AktuálisRólunk Kiadványaink Szolgáltatásaink Telephelyeink Rendezvényeink Büszkeségfal Galéria Letöltések ElérhetőségeinkAktuális étlap

Szolgáltatásaink

Házi segítségnyújtás

Azon személyeknek nyújt segítséget, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből egészségi állapotuk miatt nem képesek, és róluk részben tudnak csak gondoskodni a családtagok. Továbbá azoknak a speciális élethelyzetben élőknek (szenvedélybetegség, fogyatékosság) akik önálló életvitelükhöz segítséget igényelnek.

Házi segítésnyújtás keretében az alábbi szolgáltatásokat tudjuk nyújtani:

Bevásárlás, étkeztetés (reggeli, ebéd), gyógyszer vagy inzulin adagolás, fürdetés, öltöztetés, mosás, vasalás.
Vérnyomásmérés, vércukormérés, gyógyszer- íratás és kiváltás, lakó-környezet rendbetétele, hivatalos ügyek intézése.
Együttműködünk: a körzeti- és szakorvosokkal, illetve a házi beteg ápolókkal (többek között).
Lelki segítségnyújtás, hozzátartozókkal való kapcsolattartás segítése, konfliktus és kríziskezelés.

Mindezt munkanapokon tudjuk biztosítani:
H – Sze 7:30-tól 16:00-ig,
CS 7:30 – 15:30-ig
P 7:30 – 14-ig
Gyakorlott gondozók segítségével.
A személyi térítési díjat a gondozási napló elszámolása alapján, jövedelemarányosan határozzuk meg.

Lap tetejére

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Azon idős személyeknek nyújt segítséget, akik saját otthonukban, egészségi állapotuk, szociális helyzetük végett arra rászorulnak. Továbbá azokról a speciális élethelyzetben lévőknek, pl. fogyatékos személyeknek - nyújt ellátást, akiknek ez a szolgáltatás az életminőségét nagymértékben javítja.

A jelzőrendszeres házi gondozással fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt a szakszerű segítség gyors megjelenésére és a segítségnyújtásra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja:
 • az ellátott személy segélyhívása esetén a nap 24 órájában az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését
 • segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedés megtételét
 • szükség esetén irányítani az egészségügyi-, szociális alap- és szakellátás felé a személyt
Példák a riasztásra:

Az idős személy rosszulléte esetén; elcsúszás, elesés; nagyfokú szorongás vagy hirtelen állapotromlás, illetve katasztrófa esetén (tűz- vízkár, betörés)

Mindezek megoldásához szükséges, hogy a jelzőkészülékkel rendelkező megfelelő bizalommal legyen és biztosítsa a lakásba jutás feltételeit – előzetesen kulcsokat adjon a lakásához!

A működés mechanizmusai:

A jelzéseket a diszpécser központ fogadja az év minden napján napi 24 órán keresztül!
A diszpécser központ segélyhívás esetén a segítséget kérő nevének és címének a közlésével értesíti a készenlétben lévő gondozót, aki a helyszínre megy.

A szolgáltatás ellátási területe: Szentes

Jelentkezni személyesen vagy telefonon Tököli Ildikó jelzőrendszeres koordinátornál lehet a 06 30 629 7003 számon.

A jelzőrendszeres gondozáshoz szükséges:
 • személyi azonosság igazolása
 • egészségi állapotot igazoló dokumentum a háziorvostól
 • érvényes nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat
 • jövedelem nyilatkozat
 • írásbeli kérelem
 • előgondozás, mely az ellátást kérő lakókörnyezetében történik
Lap tetejére

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára, diétás étkeztetést (cukor illetve zsír-és fűszerszegény) kell biztosítani. A városban két gépkocsival és tiszteletdíjas gondozók segítségével történik a kiszállítás. Jelentkezni az intézmény telefonszámán illetve személyesen a Gondozási Központ munkatársainál lehet.
Szolgáltatásaink hétfőtől péntekig állnak ren- delkezésre. Az igényeket folyamatosan a jelent- kezés sorrendjében tudjuk kiszolgálni. Az ebéd térítési díja mellett, szállítási díjat is fizetni kell a szolgáltatásért.

Lap tetejére

Idősek nappali ellátása

Az idősek klubjaiban elsősorban a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak részére biztosítunk lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Szolgáltatásaink a következők:
 • Napi kétszeri étkezés biztosítása, szükség szerint kétféle diétás étkezés igénylésére van lehetőség.
 • Rászorultság esetén mosási illetve fürdési lehetőséget biztosítunk.
 • Minden nap tornafoglalkozás van.
 • Heti rendszerességgel bibliaolvasás diakónus segítségével.
 • Egészségügyi szűrővizsgálatok havi rendszerességgel (vérnyomás,- vércukor,- és testzsírmérés)
 • Heti rendszerességgel foglalkoztatást szervezünk, előadások (egészségügyi, bűnmegelőzési, jogi, stb.), kiállítás, kirándulás, piknik, szórakozás (zenés rendezvények), manuális tevékenységek stb. formájában.
 • Lehetőség van napi sajtó olvasására, kábeltévé nézésére és a házi könyvtár használatára.
 • Negyedévente megünnepeljük ellátottaink név, - és születésnapjait. A nemzeti és jeles ünnepeinkről minden esetben megemlékezünk.
Lap tetejére

Fogyatékkal élők nappali ellátása

Szentes városban 1996 óta működik az értelmi fogyatékossággal élők nappali ellátása. A klub integráltan működik egy telephelyen a Horváth Mihály utcai idősek klubjával a városközponthoz közeli, frekventált helyen, csendes környezetben. Kezdetben 10 férőhellyel, majd egy évtized múlva egy sikeres pályázatnak köszönhetően 20 férőhelyre bővült a férőhelyeink száma.

A célcsoportot elsősorban 18 éven felüli enyhe értelmi fogyatékossággal élők alkotják, de érzékszervi és mozgásukban akadályozott személyek is felvételt nyernek.

Szolgáltatásaink:
 • folyamatos fizikai és mentális segítségnyújtás
 • kreatív foglalkozás az egyének képességeit figyelembe véve
 • szabadidő szervezés
 • az ellátottak be és hazaszállítása
 • heti rendszerességgel sportfoglalkozás gyógy testnevelő segítségével
 • vízi torna gyógytornász segítségével
 • érdekvédelem, hivatalos ügyintézés
 • naponta kétszeri étkezést nyújt intézményünk
 • lehetőség van a diétás étkezés igénylésére.

Nem gondozható az a személy, aki iskolarendszerű oktatásban vesz részt, illetve aki veszélyeztető magatartást tanúsít és önálló helyzetváltoztatásra még segédeszközzel sem képes. Az ellátás célja, hogy a fogyatékkal élő személy családtagjait tehermentesítsük, illetve az érintettek képességeit szinten tartsuk. A hasonló problémákkal, élethelyzetekben élők egymásra találjanak.

Kiemelkedő eredményeink:
 • Szentes-Budapest karate világbajnokságon, a finálén közös koreográfiával mutatkoztak be ellátottaink hazai és nemzetközi sportolók előtt.
 • Speciális olimpián való részvétel
 • Irodalmi pályázaton való részvétel
 • Sikerült több ellátottunknak munka jellegű jövedelem kiegészítő tevékenységet biztosítani
 • Házasságot kötött két fiatal klubtagunk az idei évben.

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ellátottaink szükségleteire reagálva színesíteni és újítani szolgáltatásainkat. Szeretnénk, ha ellátottainkat magas szakmai színvonalon, az Ő és családtagjaik elégedettségüket figyelembe véve lássuk el. Munkánkat szolgálatnak tekintjük, legnagyobb tudásunk és tapasztalataink szerint igyekszünk segíteni a hozzánk forduló rászorultaknak. Rendezvényeinkkel, nyitottságunkkal jelezzük a társadalom felé az összetartozásunkat, melyet a "a szeretet mindent elfogad" című fogyatékkal élők kulturális találkozójával is kifejezésre juttatunk.

Lap tetejére

Közösségi és Nappali pszichiátriai ellátás

“Légy hasonló az égen szálló madárhoz, aki a törékeny
mégis vígan énekel, mert bízik szárnya erejében.”
(
Victor Hugo
)

Szentes lakosságának közel 5-15% -a küzd valamilyen pszichiátriai problémával A pszichés megbetegedések társadalmi szintű problémát jelentenek, mert ezek az emberek kirekesztődnek a többségi társadalomból, nem vagy csak nagyon nehezen tudnak munkába állni, családjaik terhei sokkal nagyobbak az átlag családok terheitől, sok esetben a sérült embert ápoló, gondozó családtag is évekre kiesik a munka világából. Nem beszélve az anyagi hátteréről, sokan nagyon nehéz körülmények között élnek, a napi megélhetés is problémát jelenthet számukra.

A pszichiátriai betegséggel élőktől nagy számban fordulnak el a családtagok, egykor barátok és maradnak teljesen egyedül a pszichiátriai kórképükkel, ezzel tovább nehezítve a mindennapjaikat és válnak belőlük hajléktalanok, vagy kezeletlen pszichiátriai betegek, akik rövid időn belül már nem fogják tudni saját életüket irányítani.

Szentes Város Gondozási Központjának Közösségi és Nappali Pszichiátriai Ellátása többek között erre a társadalmi problémára is szeretne megoldást találni. Szeretnénk felhívni a figyelmet ezekre az emberekre, a bennük rejlő értékekre, arra, hogy lehet együtt élni társadalmilag értékes emberként is ezekkel a betegségekkel is.

Specialitásuk abban rejlik, hogy 2005 óta integrált ellátás formájában egy telephelyen működik a pszichiátriai nappali- és a közösségi pszichiátriai ellátás. Ennek az együttműködésnek az előnye, hogy a közösségi ellátottak társas kapcsolatai javulnak, nyitottabbá válnak, ezáltal a társadalomba való visszailleszkedésük könnyebbé válik a közös programok megvalósítása során. A két ellátotti csoport több városi kulturális rendezvényen is állandó szereplési lehetőségeket kapott. Ilyenek az Idősek Világnapja, farsangi rendezvények, fogyatékkal élők térségi rendezvénye, szegények gálája, közös jelbeszédes koreográfiára épülő film megvalósítása.

Mindezek által a kliensek kapcsolatépítő és önérvényesítő képességük nőtt, javult a problémamegoldó képességük, a konfliktuskezelő technikájuk kifinomultabbá vált.

A klienseket fogadó helyiség bemutatása:

A szolgáltatás telephelye: Szentes, Munkás u 54 sz. alatt található. Tömegközlekedéssel (busszal, vonattal) könnyen megközelíthető helyen helyezkedik el. Az akadály-mentesített bejutás feltételei biztosítottak, a belső helyiségek szintén akadály-mentesítettek, külön mozgáskorlátozott illemhelyiség is áll az ellátottak rendelkezésére. Az épület zöldövezetben található, csendes, nyugodt helyen. Az intézmény nagy udvarral és parkosított kerttel, kerti tóval rendelkezik. A világos, nagy helyiségek színesre festettek, virággal borítottak. Külön terápiás szoba áll rendelkezésre, ahol a gondozónőkkel, pszichiáter szakorvossal az ellátott nyugodt körülmények között tudja a problémáit megbeszélni. Telefonnal, internettel ellátott irodahelyiség rendelkezésre áll. Az ellátottak számára külön helyiségben biztosítanak számítógépezési, internetezési lehetőséget. Nemenkénti szociális helyiségek, pihenőszobák biztosítottak. Az életviteli készségek fejlesztésével összefüggésben mosási lehetőség, mosógép áll rendelkezésre.

 

Demens ellátás

"Talán nincs is az emberi testnek elszomorítóbb betegsége, mint az, amely lerombolja a tudatot, az emlékezetet és a személyiséget."

2012-től lehetőség nyílt a Gondozási Központon belül egy új szolgáltatás bevezetésére a demens személyek nappali ellátására.

Célja, feladata:

A demens személy szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló állapota alapján határozzuk meg, úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. A szolgáltatás célja az ellátottak életminőségének javítása, egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése, az egyedüllét feloldása és a tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése. Részükre mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító egyéni és csoportos foglalkozásokat, meglévő képesség megőrzésére és fejlesztésére irányuló programokat szervez.

Hogyan ismerhető fel és milyen tünetekkel jár a demencia?

 • Memória zavar, feledékenység, gondolkodás lelassulása
 • Romlik a tájékozódási képesség, elkóborlás tapasztalható

Mi szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez?

 • Demenciát igazoló pszichiátriai, vagy neurológiai szakvélemény
 • Személyazonosságot igazoló dokumentum
 • Háziorvosi javaslat
 • Érvényes jövedelem (nyugdíj) igazolás

Az ellátás során biztosított szolgáltatások köre:

 • Fizikai segítségnyújtás során: étkezés, fürdés, mozgásban való segítségnyújtás, klubba történő be és hazaszállítás
 • Egészségügyi szolgáltatások: gyógyszerkiíratás, háziorvossal-szakorvossal történő kapcsolattartás, vérnyomás, vércukormérés

Szolgáltatásunk elérhető a Klubjainkban!

Érdeklődni személyesen a 63-312-352-es telefonszámon Boros Éva koordinátornál lehet, illetve telephelyeink vezetőinél.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy azon személyek jelentkezését várjuk, akik családjában, környezetében ilyen tünetekkel rendelkező hozzátartozó van.

Lap tetejére